Vedení kliniky

Přednosta

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
tel.: 377 402 238

Vrchní sestra

Bc. Aleš Červinka
tel.: 377 402918

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. David Havel, PhD.
tel.: 377 402 320
e-mail: haveld@fnplzen.cz

Sekretariát

Hana Maťašeje
tel.: 377 402 406
fax: 377 402 652

zpět