Vedení kliniky

Přednosta

MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
tel.: 377 402 238

Vrchní sestra

Bc. Aleš Červinka
tel.: 377 402918

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. David Havel, PhD.
tel.: 377 402 320

Sekretariát

Tereza Ťoupalová
tel.: 377 402 406
fax: 377 402 652

Emeritní přednosta:

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

tel.: 377 402 229

pesek@fnplzen.cz

   

zpět