O nás

Klinika Pneumologie a ftizeologie se nachází na pavilonu číslo 7, v areálu Bory.

Klinika Pneumologie a ftizeologie (PNE) byla založena v roce 1968, tehdy pod názvem Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí.  Je pracovištěm Fakultní nemocnice a výukovým pracovištěm Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze.

Klinika patří k nejvýše specializovaným pracovištím oboru Pneumologie a ftizeologie. Hlavní náplní činnosti kliniky je komplexní péče o nemocné s chorobami dýchacího ústrojí (distálně od hrudní části průdušnice), včetně tuberkulózy (TBC) všech lokalizací (plicní i mimoplicní formy), nádorů dolních dýchacích cest, plic, pleury, mediastina, hrudní stěny a bránice. Klinika poskytuje konzultační činnost pro pracoviště nižšího typu a je schopna poskytnout péči o komplikované pacienty, jejichž diagnostika a léčba by na těchto pracovištích nemohla být zvládnuta. Klinika PNE zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku (vzdělávání) v rámci vlastního oboru, ale i v rámci všeobecného interního lékařství. V rámci kliniky funguje Spánková laboratoř (součást Centra pro dýchání a spánek), která je největším pracovištěm tohoto typu v ČR. Onkologická ambulance je součástí Komplexního onkologického centra FN, které zajišťuje vysoce specializovanou péči pro nemocné ve třech krajích – Plzeňském, Karlovarském a Budějovickém. Klinika zajišťuje péče o nemocné s nikotinismem v Centru léčby závislosti na tabáku, dále koncentruje těžké nemocné s astmatem v Centru pro obtížně léčitelné astma, a dospělé nemocné s cystickou fibrózou (CF) v Centru pro CF. Intenzivní péče pro pacienty kliniky je zajištěna na 6 lůžkách JIP s možností neinvazivní ventilace (dvě lůžka umožňují invazivní ventilaci pacientů, včetně nemocných s aktivní tuberkulózou). Klinika je zásadním způsobem aktivní ve vědecko-výzkumné oblasti, včetně spolupráce se zahraničními pracovišti. 

Podobory, kterým se věnujeme:

Pneumoonkologie, intersticiální plicní procesy, obstrukční plicní choroby, infekční choroby plic, tuberkulóza, spánková medicína, diagnostika pleurálního syndromu, funkční diagnostika, bronchologie, intenzivní medicína, léčba závislosti na tabáku.

Základní charakteristiky:

Klinika Pneumologie a ftizeologie disponuje 44 standardními lůžky. 23 lůžek je na oddělení A – pavilon 7, 1.patro, 21 lůžek na oddělení B- pavilon 7, 2.patro.

Dalších 6 lůžek slouží pro monitoraci nemocných v Centru pro dýchání a spánek („spánková laboratoř“) – pavilon 7, přízemí vlevo .

Jednotka intenzivní péče (JIP) má 6 lůžek – pavilon 22, 2.patro

Ambulance se nacházejí v suterénu pavilonu 7 – vpravo. Ambulance pro tuberkulózu má vlastní ambulanci v suterénu nalevo. 

Kde najdete jednotlivá pracoviště kliniky? – viz Kde nás najdete.

Úspěchy kliniky PNE

  1. Zvýšení kvality lékařské i ošetřovatelské péče, udržení ekonomických ukazatelů i přes nárůst počtu výkonů/pacientů. Počet hospitalizací na klinice PNE se od roku 2011 zvýšil o více než 1000 hospitalizací ročně (2011 - 2.130 hospitalizací/rok, 2013 - 3.268 hospitalizací), počet ambulantně vykázaných bodů o téměř 1 000 000 (2011-11,479 mil, 2013 12.3 mili.).
  2. Stabilizace týmu lékařů i NELZP, úspěšné prohlubování specializovaného vzdělání personálu.
  3. Kvalitní fungování Týmu pro bronchogenní karcinom ve složení – pneumoonkolog, pneumolog, klinický onkolog, radiodiagnostik - vedoucí k optimalizaci léčebného postupu, včetně indikace Centrové léčby.
  4. MUDr. Růžičková-Kirchnerová, doc. MUDr. Milan Teřl  – Kniha Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství – nakladatelství Geum.
  5. Nová JIP s kvalitním vybavením, vedená specializovaným lékařem v Intenzivní medicíně, Centrum pro dýchání a spánek – první a největší pracoviště v rámci ČR.
  6. Průkaz mimojícnové refluxní choroby pomocí průkazu přítomnosti pepsinu ve slinách – první v republice; spolupráce se zahraničním pracovištěm – prof. Dettmar, Velká Británie.
  7. Vznik a práce centra CF – pro cystickou fibrózu (2012) a posléze i IPF centra (2014) – pro intersticiální plicní fibrózu.

 

Za kliniku PNE

Krákorová

 zpět