Pracoviště

Lůžkové oddělení A

Lůžkové oddělení B

              JIP              

   Ambulantní trakt  


 

Lékaři zabývající se bronchiálním astmatem a intersticiálními plicními procesy.

Zleva: MUDr. O. Kirchnerová, Ph.D., doc. MUDr. M. Teřl, PhD., MUDr. R. Bittenglová, MUDr. P. Moláčková, MUDr. A. Burdová, prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

 


 

Lékaři pneumoonkologického týmu naší kliniky.

Zleva: prim. MUDr. G. Krákorová, PhD., prof. MUDr. M. Pešek, CSc., MUDr. J. Důrová, MUDr. Jan Aubrecht, MUDr. M. Svatoň, MUDr. V. Bednářová

 


 


zpět