Ambulance III. - obstrukční choroby

(ošetřuje pacienty na doporučení amb l. a lll. + plicních specialistů)

Pondělí

Lékař:

MUDr. Olga Kirchnerová

 

Sestra:

Blanka Pechlerová

Telefon lékař: 377 402 193

Ordinační hodiny:

  • 8:00  -  14:00
Zaměřujeme se na:

Ambulance má statut Národního centra pro těžké astma. Ambulance zajišťuje péči o pacienty s obtížně léčitelným astmatem.  Stanovuje vhodnou léčbu včetně biologické, doporučuje rehabilitační pomůcky vhodné ke zlepšení dýchání a nácvik zacházení s nimi ve spolupráci s rehabilitační sestrou. Diagnostikuje a léčí pacienty v akutním stadiu nemoci.

Úterý

 

Lékař:

 

 

Sestra:

Blanka Pechlerová

Telefon lékař: 377 402 193

Ordinační hodiny:

  • 9:00  -  13:00
Zaměřujeme se na:

Ambulance pečuje o nemocné s astma bronchiale a chronickou obstrukční plicní nemocí s komplikovaným průběhem choroby a v těžších stádiích. Určuje tíži nemoci  a rozhoduje o léčení včetně dechové  rehabilitace. Při vyčerpání léčebných možností zajišťuje dlouhodobou domácí kyslíkovou terapii.

Středa

Lékař:

Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.

 

Sestra:

Mgr. Jindra Pánková

Telefon lékař: 377 402 193
Telefon sestra: 377 402 970

Ordinační hodiny:

  • 9:00  -  12:30
Zaměřujeme se na:

Ambulance má statut Národního centra pro těžké astma. Ambulance zajišťuje péči o pacienty s obtížně léčitelným astmatem.  Stanovuje vhodnou léčbu včetně biologické, doporučuje rehabilitační pomůcky vhodné ke zlepšení dýchání a zajišťuje nácvik zacházení s nimi ve spolupráci s rehabilitační sestrou. Diagnostikuje a léčí pacienty v akutním stadiu nemoci.


zpět