Jednotka intenzivní péče

 

Vedoucí lékař:

MUDr. Jan Zeman

 

Staniční sestra:

Bc. Markéta Tejčková

Telefon sesterna: 377 402 979
Telefon lékař: 377 402 320

Doporučená doba návštěv:

  • každý den od  14:00  -  17:00
  • Z hygienických a epidemiologických důvodů nedoporučujeme návštěvy osobám mladším 18- ti let.

Konzultace:

  • Konzultace s ošetřujícím lékařem jsou možné dle aktuálního provozu, optimální doba bývá obvykle mezi 14-15 h.

Kde nás najdete: FN Bory, pavilon č. 22, 1.patro

 Část personálu JIP. Zleva: A. Červinka, J. Jančová, P. Basl, MUDr. V. Bednářová, MUDr. D. Havel, Mgr. Zvardoňová Maříková, Bc. K. Barešová


 

 
MUDr. J. Zeman
 

Zaměřujeme se:

na léčbu akutních stavů, spojených se selháváním základních životních funkcí.

Nejčastěji léčíme pacienty se vzplanutím chronické obstrukční plicní nemoci, se závažnými zápaly plic, s pohrudničními výpotky, pneumotoraxy, věnujeme se ale i nemocným s jinými diagnózami.

Zajišťujeme široké spektrum výkonů včetně navigovaných hrudních punkcí a drenáží, akutních bronchoskopií, cévních kanylací.

Velkou výhodou našeho pracoviště je možnost využití bed-side diagnostických metod (sonografie, analýza krevních plynů) a vybavení nejmodernějšími přístroji pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu.

V letech 2020-2021 jsme se stali jedním ze základních pracovišť intenzivní péče pro boj s nemocí covid-19.

Máme sehraný a edukovaný personál, MUDr. David Havel i MUDr. Jan Zeman mají kromě atestace z Pneumologie a ftizeologie také v oboru Intenzivní medicína. 

prim. MUDr. David Havel, Ph.D., MUDr. Jan Zeman

 

 


zpět